OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za ˝OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 2. SKLOP˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik: 

OBČINA LAŠKO, Režijski obrat
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505001
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 2. SKLOP˝.


Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 2. SKLOP˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 15. 1. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 15. 1. 2021 ob 10.30.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Naročnik bo za predmetno izvedbo kandidiral za sofinancerska sredstva s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V primeru, da s kandidaturo ne bo uspešen oz. da ne bo prejel planirane višine sredstev, si pridržuje pravico zmanjšati obseg in prilagoditi dinamiko izvedbe po sklopih skladno z razpoložljivimi lastnimi viri v okviru sprejetega proračuna, ne da bi ponudnik bil upravičen do nadomestila izpadlega dela oz. nadomestila za stroške v zvezi s tem ipd. Navedeno velja tudi za čas do prejema odločitve o sofinanciranju.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 733 87 14, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


  OBSTOJEČI KOM VODI GRAFIKA

DETAJL 1

DETAJL  

DETAJL 3   

DETAJL 4

DETAJL 5

DETAJL 6

DETAJL 7

 Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v občini Laško

SPREMEMBA Z DNE 4. 1. 2021

V razpisni dokumentaciji se je spremenilo določilo glede predložitve garancije za resnost ponudbe in zahteve za vodjo gradnje.

V popisu del se je dodal zavihek EL-KRMILNE POVEZAVE in določene postavke so se spremenile v skladu z odgovori iz Portala javnih naročil.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k oddaji ponudb za ˝OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 2. SKLOP˝