OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnin v k.o. Reka

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin, zemljiških parcel št. 124/37 k.o. 1025 Reka (ID 3767209) v izmeri 33 m2 in parc. št. 124/38 k.o. 1025 Reka (408051) v izmeri 58 m2.
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 27. 10. 2020 do vključno dne 16. 11. 2020.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Namera za sklenitev neposredne pogodbe - prodaja nepremičnin v k.o. Reka