OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa nepremičnin v Lokavcu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 16. in 17. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2020 z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa nepremičnin v k.o. 1041 Lokavec.

Javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 3. 7. 2020 do vključno dne 31. 7. 2020

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa nepremičnin v Lokavcu