OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: ˝TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIM OBJEKTOM V DEBRU"

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik:         OBČINA LAŠKO,
                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                        telefon:                        03/ 733 87 00
                        matična številka:         5874505000
                        ID za DDV:                 SI11734612
                        transakcijski račun:    01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIM OBJEKTOM V DEBRU"Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIM OBJEKTOM V DEBRU˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe so dopustne pri določenih postavkah popisa del in jih bo naročnik v primeru prejema upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 7. 7. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 7. 7. 2020 ob 10.30.

Predvideno je, da bo investicijo sofinancirala Fundacija za šport. V primeru ne pridobitve sredstev sofinanciranja si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do ne sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane