OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: Spremembe in dopolnitve JR za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško obvešča zainteresirane občane, da je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško (Ur. list RS, št. 63/08 in 1/18), Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18 in 61/19), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Ur. list RS, št. 82/19), Javnega razpisa za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško JR – F 2020, številka 41010-293/2019-10503 z dne 17. 1. 2020 in soglasja Odbora za gospodarski razvoj občine z dne  7. 5. 2020,  objavila spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško JR – F 2020. Gre za dopolnitve 2. točke javnega razpisa, kjer so dodani objekti Pivovarniška ulica 2, 4 in 6, ki so bili v osnovnem razpisu izpuščeni. Popravljena je tudi pravopisna napaka v tč. 5 osnovnega razpisa.
 
V ostalem delu ostane besedilo javnega razpisa in obveznih obrazcev ter prilog v veljavi in nespremenjeno. Vsa dokumentacija z osnovnim razpisom je na voljo na povezavi:
 
Spremembe in dopolnitve javnega razpisa pa veljajo z dnem objave na spletni strani in oglasni deski Občine Laško.    

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane