OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe nepremičnin v KS Vrh nad Laškim

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za menjavo nepremičnin v k.o. 1036 Vrh nad Laškim.   
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 22. 4. 2020 do vključno dne 12. 5. 2020.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane