OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za gradnjo: OBNOVA LC BELOVO ZG. BREZNO Z UREDITVIJO KANALIZACIJE

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik: 
 
                        OBČINA LAŠKO, Režijski obrat
                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                        telefon:                        03/ 733 87 00
                        matična številka:         5874505001
                        ID za DDV:                 SI11734612
                        transakcijski račun:    01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA LC BELOVO ZG. BREZNO Z UREDITVIJO KANALIZACIJE˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OBNOVA LC BELOVO ZG. BREZNO Z UREDITVIJO KANALIZACIJE˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 6. 5. 2020 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 6. 5 2020 ob 10.30.

Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, si naročnik Občina Laško, Režijski obrat,  pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 733 87 14, elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 733 87 00, telefaks (03) 733 87 15, elektronski naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMEMBA z dne 22.4.2020

Podaljša se rok oddaje ponudb. V razpisni dokumentaciji se posledično spremembi, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil, berejo pravilno datumi v skladu s spodaj navedenim.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 13. 5. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 13. 5. 2020 ob 10.30.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane