OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:         

                        OBČINA LAŠKO
                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                        telefon:                        03/ 733 87 00
                        telefaks:                      03/ 733 87 15
                        matična številka:         5874505
                        ID za DDV:                 SI11734612
                        transakcijski račun:    01257-0100003220


vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 15. 4. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 15. 4. 2020 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

V skladu z Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, št. 36027-2/2019-5 z dne 19. 11. 2019, bo naročnik za naložbo prejel nepovratno finančno spodbudo. Z Eko skladom ima naročnik sklenjeno Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, št. 36027-2/2019 z dne 22. 11. 2019.

V kolikor bo Občina Laško uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020-2021, bo investicija sofinancirana še s strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMEMBA z dne 31. 3. 2020

V razpisni dokumentaciji se spremeni zahteva glede dokazila o neporavnanih obveznostih, natančneje točka 19.3. Ekonomska in finančna sposobnost

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE BREZ PRILOG


SPREMEMBA z dne 10. 4. 2020


Podaljša se rok oddaje ponudb. V razpisni dokumentaciji se posledično spremembi, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil, berejo pravilno datumi v skladu s spodaj navedenim.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 22. 4. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 22. 4. 2020 ob 10.30.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis: GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU OBJEKTU VRTCA V RIMSKIH TOPLICAH