OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razpis za oddajo Planinskega doma na Šmohorju

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO, Aškerčev trg 4/b, 3270 LAŠKO

na podlagi sklepa upravnega odbora z dne 24. 2. 2020 objavljamo

RAZPIS
ZA ODDAJO PLANINSKEGA DOMA NA ŠMOHORJU (784 m) V NAJEM

razpis šmohor

 1. Predmet najema
Planinski dom na Šmohorju je bil zgrajen dne 17.08.1952, društvo dom redno vzdržuje in opravlja obnovitvena dela. V dveh gostinskih prostorih je 110 sedežev, sedeži oz. klopi z mizami so tudi pred samim domom. V domu je 24 ležišč (v 7 sobah) in 11 skupnih ležišč. Dom  ima tri WC-jem in sicer v podpritličju, pritličju in v nadstropju, kjer je tudi umivalnica in prha s toplo vodo. V domu je urejeno centralno ogrevanje (na drva), električna in telefonska napeljava. Dom ima čistilno napravo. V sklopu doma je stanovanje za morebitnega najemnika. Na robu travnika pred domom so tudi trije kamini, ki so proti plačilu na voljo obiskovalcem doma za pripravo piknikov. Planinski dom je tradicionalno odprt vse dni v letu, razen ob ponedeljkih. Dostop do doma je urejen po lokalni v celoti asfaltirani cesti, iz Laškega, v dolžini 10 km.

 1. Pogoji
Prijavitelji naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije
 • registrirana oziroma priglašena dejavnost gostinske smeri
 • 5 stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija ustrezne smeri
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj v gostinski dejavnosti
 • poznavanje HACCP sistema
 • vozniški izpit B kategorije in lasten avtomobil
 • pripravljenost za bivanje na domu
 • možnost opravljanja gostinske dejavnosti v paru, bodisi z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, družino ali drugo primerno osebo, ki lahko biva vse leto na domu z najemnikom

 1. Dokazila
K vlogi za prijavo na ta razpis morajo prijavitelji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke razpisa, in sicer:

 • fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
 • priglasitveni list za dejavnost gostinske smeri
 • dokazilo oz. spričevalo o predpisani strokovni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti za nosilca gostinske dejavnosti oz. zaposlenega delavca
 • življenjepis z navedbo osebnih podatkov (datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka), podatkov o šolanju in podatkov o dosedanjem delu in izkušnjah
 • fotokopiji vozniškega in prometnega dovoljenja, ki glasita na prijavitelja oz. drugo oseb, ki bo s prijaviteljem bivala v planinskem domu
Prijavitelj naj k svoji vlogi priložijo tudi okvirni plan aktivnosti, ki bi jih izvedli na planinskem domu v primeru, če bi bili izbrani.

 1. Postopek izvedbe razpisa
Prijavitelj naj svoje vloge z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov: Planinsko društvo Laško, Aškerčev trg 4/b, 3270 Laško s pripisom »razpis- oskrbnik ». Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo na naslov prispele do 31. 3. 2020.

Ponudbe niso zavezujoče za Planinsko društvo.

Po izteku razpisnega roka bo s primernim ponudnikom opravljen dodaten individualen razgovor.

 1. Ostalo
Z izbranim ponudnikom bo PD Laško sklenilo najemno pogodbo za dobo od 3 – 5 let in sicer za okvirno najemnino najmanj 420 € .

Pred podpisom pogodbe z izbranim najemnikom mora le-ta na transakcijski račun društva nakazati varščino v višini 1.700,00 €.

  RAZPIS ŠMOHOR PDF                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Podpredsednik PD Laško Jurij Videc
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Razpis za oddajo Planinskega doma na Šmohorju