OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - poslovni prostor, Mestna ul. 2

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - pisarniškega poslovnega prostora št. 270 – soba 1, v izmeri 19,82 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju severnega krila poslovne stavbe št. 294, na Mestni ulici 2 v Laškem.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 28. 2. 2020 do vključno dne  19. 3. 2020.  


  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - poslovni prostor, Mestna ul. 2