OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Nameri za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – dve pisarne

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 s programom razpolaganja, naslednji Nameri za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – pisarne št. 8 in pisarne št. 266, v objektu Mestna ulica 2, 3270 Laško,  v občasno uporabo. 

Nameri bosta objavljeni na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 10. 1. 2020 do vključno dne 31. 1. 2020.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE MESTNA UL. 2

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE - INVALIDSKA PISARNA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane