OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Povabilo k oddaji ponudbe - UREDITEV SAVINJE POD LAŠKIM - II. Etapa - del

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝Izvedba geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav in izdelava projektne dokumentacije faze IZP, DGD, pridobitev GD in PZI za »Ureditev Savinje pod Laškim - II. Etapa - del«˝.

Predmet javnega naročila
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 30. 8. 2019 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 30. 8. 2019 ob 10.30 uri.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode in Občina Laško so sklenile sporazumom, št. 2550-18-441114 z dne 21.5.2018, o sofinanciranju projekta »Ureditev Savinje pod Laškim - II. Etapa - del«.

Za izvedbo javnega naročila so sredstva zagotovljena s strani Ministrstva za okolje in prostor, v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki 558 Sklad za vode (NRP 2550-18-00189).

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane