OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Povabilo k oddaji ponudbe - OBNOVA LC 200011 RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI MOST

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2 
3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA LC 200011 RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI MOST V DOLŽINI 800 M˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OBNOVA LC 200011 RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI MOST v dolžini 800 m˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil. Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 30. 8. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 30. 8. 2019 ob 10.30.
Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Kontaktni osebi naročnika sta Ljubica Vižintin, telefonska številka +386 3 733 87 37, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  OBRAZCI WORD


SPREMEMBA z dne 12. 8. 2019


V popisu del je naročnik popravil formulo, in sicer v sklopu VII. Tesarska dela ni ene postavke seštevalo.

Ponudniki pri pripravi ponudb upoštevajo novi popis del.

 POPIS DEL z dne 12. 8. 2019


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane