Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora št. 9 (del I) - pisarne v mansardi poslovne stavbe na Trubarjevi ulici 3 v Laškem

Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora št. 9 (del I) - pisarne v  mansardi  poslovne stavbe na Trubarjevi ulici 3 v Laškem.    
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 23. 7. 2019 do vključno dne 23. 8. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE