OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podaljšan rok za oddajo vlog zainteresiranih promotorjev za javno zasebno partnerstvo »Izgradnja neprofitnih stanovanj«

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»POZIV PROMOTORJEM
Občina Laško obvešča zainteresirane promotorje, da je rok za oddajo vlog zainteresiranih promotorjev za javno zasebno partnerstvo »Izgradnja neprofitnih stanovanj« podaljšan do 1. 7. 2019. Občina  na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št.  127/2006; v nadaljnjem besedilu ZJZP) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja neprofitnih stanovanj«.

LOKACIJA IN OPIS PROJEKTA
Predmet projekta je izgradnja neprofitnih stanovanj v Občini Laško, pri čemer se predvideva gradnja objekta v treh sklopih, in sicer večji stanovanjski blok, nižji povezovalni del in dva stolpica z večjimi stanovanji v skupni izmeri 4.534 m2. Podrobnejši opis se nahaja v priloženi Idejni zasnovi - Umestitev stanovanjskih blokov na lokaciji Lamele - cesta v Rečico (v nadaljevanju Idejna zasnova).

Lokacija izvedbe investicije se nahaja na lokaciji Lamele - cesta v Rečico v Občini Laško, v katastrski občini 1022 Rečica na zemljiških parcelah št.:
1228/1, 1228/2, 1232/10, 1232/11, 1232/12 in 1232/3. Skupna izmera navedenih zemljišč, na katerih je predvidena investicija znaša 6161,9 m2. Vsa zemljišča so v izključni lasti Občine Laško.«


 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane