OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - brezplačni najem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., prvega odstavka 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora osebi v javnega prava za opravljanje javnih nalog, v brezplačno uporabo.

Namera bo objavljena na spletni strani www.lasko.si in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 7. 5. 2019 do vključno dne 29. 5. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane