OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - zemljišča

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo zaokroženega kompleksa nepremičnin – travnikov na območju  k.o. 1035 Jurklošter in k.o. 1034 Mrzlo polje, v najem.     

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 3. 4. 2019 do vključno dne 23. 4. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE JURKLOŠTER MRZLO POLJE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane