OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarniškega poslovnega prostora

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., prvega odstavka 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarniškega poslovnega prostora z oznako št. 15 in 16,  v izmeri 38,71 m2, ki se nahaja v mansardi  poslovne stavbe št. 407 v k.o. 1026 Laško, stoječe na parc. št. 316 k.o. 1026 Laško (ID 2276309), na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, v brezplačno uporabo.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 3. 4. 2019 do vključno dne 23. 4. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE TRUBARJEVA
 

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane