OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Šmarjeta

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 16. in 17. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - zemljiške parcele št. 602/4 v k.o. 1039 Rimske Toplice (ID 1258320) s pripadajočim starejšim objektom na naslovu Šmarjeta 8 (št. stavbe 595), 3272 Rimske Toplice.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 14. 3. 2019 do vključno dne 12. 4. 2019.


  JAVNO ZBIRANJE PONUDB
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane