OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2019

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi, Odloka o proračunu občine Laško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/2018) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/2015) Občina Laško objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2019

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2019 po shemi državnih pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013.

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2019 in se dodelijo za ukrep 2, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik).

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško«,
  • obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

ROK ZA PRIJAVO

17. 5. 2019

DATUM ODPIRANJA VLOG

20. 5. 2019

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, tel. 03 733 87 31, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , v času uradnih ur.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane