OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namere za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo poslovnih prostorov v najem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, naslednje namere za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo poslovnih prostorov v najem:

1. Oddaja poslovnega prostora nekdanje trgovine z mešanim blagom v objektu Sedraž 22, 3270 Laško; 

 
  NAMERA - SEDRAŽ

2. Oddaja poslovnega prostora, dela stavbe št. 3 na naslovu Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice;

   NAMERA - AŠKERČEVA

3. Oddaja pisarniškega poslovnega prostora št. 9 (del II) v poslovni stavbi na Trubarjevi ulici 3 v Laškem. 

   NAMERA - TRUBARJEVA

 
Namere bodo objavljene na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 8. 3. 2019 do vključno dne 8. 4. 2019
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane