OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v Občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško vas vabi k oddaji ponudbe za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali za obdobje 2019 in 2020 v Občini Laško .

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa dela iz ponudbenega predračuna.

Ponudbe, ki bodo le delne, ne bodo upoštevane pri izboru izvajalca, oz. bodo izločene iz ocenjevanja prispelih ponudb. Variantne ponudbe niso sprejemljive.

KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA:

Edina Memić, višja svetovalka za gospodarstvo in kmetijstvo, tel. 03/7338-736, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE TER VSEBINA PONUDBE:
1. Rok
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 20. 12. 2018 do 12. ure. Ponudbe naj bodo poslane na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. : Zadeva: Ponudba za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali za obdobje 2019 in 2020 v Občini Laško

2. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane dokumente:

*OBR 1 – podatki ponudnika
*OBR 2 - ponudbeni predračun
*Kopijo veljavne odločbe VURS-a, da lahko ponudnik opravlja dejavnost zavetišč za zapuščene živali
*OSNUTEK POGODBE - parafiran vzorec pogodbe

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ne bo javno.

FIKSNOST CEN
Ponudbene cene so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila, ponudnik ni upravičen do podražitev.

ROKI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Začetek javnega naročila: 1.1.2019
Zaključek javnega naročila: 31.12.2020

NAČIN IZVEDBE PLAČILA
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih računov in pogojev navedenih v pogodbi.

MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA
Ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno bo izbran za izvedbo del.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane