OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namere za sklenitev neposrednih pogodb

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, naslednje namere za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo nepremičnin v najem.  

Namere bodo objavljene na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 21. 11. 2018 do vključno dne 12. 12. 2018 in na spletni strani:

  Namera 1 za sklenitev neposredne pogodbe.
  Namera 2 za sklenitev neposredne pogodbe.
  Namera 3 za sklenitev neposredne pogodbe.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane