OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izdelava projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občina Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
logo eu kohezijski sklad1
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝Izdelava projektne dokumentacije za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v obsegu IZP, DGD in PZI za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:
SKLOP 1: SMJ, LAHOMŠEK, DESNI BREG
SKLOP 2: KOPITARJEVA, ČOPOVA, DEL CESTE NA SVETINO, TABORJE
SKLOP 3: DEL ŠERCERJEVE, CESTE NA LAHOMŠEK, CESTE NA GABERNO

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 23. 11. 2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 23. 11. 2018 ob 10.30 uri.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne strani:

SPREMEMBA z dne 15.11.2018
V razpisni dokumentaciji so se spremenili referenčni pogoji in zapis glede zmanjšanja obsega naročila. Ponudniki so pri pripravi ponudb dolžni upoštevati vse objavljene spremembe.

Čistopis razpisne dokumentacije.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane