OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposrednih pogodb

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo zemljišč v najem za namen postavitve stojnic za prodajo cvetja in sveč.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 5. 10. 2018 do vključno dne 25. 10. 2018.

  Namero za sklenitev neposrednih pogodb
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane