OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova JP TP Jagoče – Most želja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA JP TP JAGOČE – MOST ŽELJA˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝OBNOVA JP TP JAGOČE – MOST ŽELJA˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 31. 7. 2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 31. 7. 2018 ob 10.30 uri.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, si naročnik pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE.                   
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Obnova JP TP Jagoče – Most želja