OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Ur. List RS 98/15), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, novelacije operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18)  in   na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), objavlja

J A V N I   P O Z I V
za subvencioniranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško
za leto 2018

Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika  ter oddana do 30.10.2018.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Dodatne informacije:
Na telefonski številki 03 733 87 05 (Andrej Kaluža, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ) in 03 7338 714 (Luka Picej, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh :

  JAVNI POZIV za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018.
  PRIJAVNI OBRAZEC - VLOGA za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane