OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za oddajo zemljišč

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, objavlja Namere o sklenitvi neposrednih pogodb za oddajo zemljišč v brezplačno uporabo.

Namere bo objavljene na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, in sicer:
· od dne 4. 6. 2018 do vključno dne 25. 6. 2018 za izvedbo prireditev »VSE v ŽIVO«;
· od dne 8. 6. 2018 do vključno dne 28. 6. 2018 za izvedbo prireditve »Dan Laščanov – Laščani Laščanom«;
· od dne 18. 6. 2018 do vključno dne 16. 7. 2018 za izvedbo dogodkov »Avgust pod zvezdami««.

Domkumenti:
  VSE v ŽIVO
  Dan Laščanov – Laščani Laščanom
  Avgust pod zvezdami
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane