OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe, za oddajo pisarniškega poslovnega prostora št. 261 s souporabo skupnih prostorov (čajne kuhinje s sprejemnico in skupnih sanitarij), ki se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe na naslovu Mestna ulica 2, 3270 Laško, št. stavbe 293, k.o. 1026 Laško, v izmeri 21,235 m2. Prostor je primeren za opravljanje mirne pisarniške dejavnosti in se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest.

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu do vključno 31. 5. 2018:
· po pošti priporočeno na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 31. 5. 2018),
· osebno v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje 31. 5. 2018 do 12. ure.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane