OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera o ustanovitvi služnosti

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo Namero o ustanovitvi služnosti.

Predmet ustanovitve služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka, v korist služnostnih upravičencev Roberta in Cvetke Kreže, Badovinčeva ulica 2, 3270 Laško, so naslednje nepremičnine v lasti Občine Laško: parc. št. 1227/37 (ID 6596675) k.o. 1022 - Rečica, parc. št. 1223/3 (ID 6596665) k.o. – 1022 - Rečica, parc. št. 125/8 (ID 6596689) k.o. 2650 - Debro in parc. št. 125/9 (ID 6596687) k.o. 2650 – Debro.

Namera bo objavljena na spletni strani Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 25. 4. 2018 do vključno dne 10. 5. 2018.

  Namera o ustanovitvi služnosti.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane