OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni poziv za oddajo informativnih ponudb za izvedbo investicije

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno s potrebami občanov, interesom lokalne skupnosti za izvedbo projekta "Dom starejših v Rimskih Toplicah" in razpoložljivost ter namembnost nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško, JAVNI POZIV ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PONUDB ZA IZVEDBO INVESTICIJE V »DOM STAREJŠIH V RIMSKIH TOPLICAH«.

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, vabi zainteresirane domače ali tuje investitorje, da podajo informativno ponudbo za izvedbo investicije »Dom starejših v Rimskih Toplicah« na nepremičninah v Rimskih Toplicah, ki so v lasti Občine Laško.

Zainteresirani investitorji lahko svoje informativne ponudbe za investicijo oddajo do vključno 15. 6. 2018:
- po pošti priporočeno na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 15. 6. 2018,
- osebno v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje 15. 6. 2018 do 10. ure.

  Javni poziv
  Poročilo parcele
  Potrdilo o namenski rabi
  Redni izpis iz zemljiške knjige
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane