OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razširitev strelišča z zaščitno ograjo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:        
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝RAZŠIRITEV STRELIŠČA Z ZAŠČITNO OGRAJO˝.

Občina Laško je s strani Strelskega društva Dušan Poženel Rečica pri Laškem, na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZJN-3 in Odločbe Fundacije za šport, št. O-17-113 z dne 14.4.2017, pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Z izbranim ponudnikom bo sklenilo pogodbo strelsko društvo

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja stavbe splošnega družbenega pomena (stavba za šport - strelišče) ˝RAZŠIRITEV STRELIŠČA Z ZAŠČITNO OGRAJO˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 7. 5. 2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 7. 5. 2018 ob 10.30 uri.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

V skladu z Odločbo, št. O-17-113 z dne 14. 4. 2017, bo gradnjo objekta sofinancirala Fundacija za šport.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne strani:

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA.


SPREMEMBA Z DNE 25.4.2018
V razpisni dokumentaciji se črta zahtevan pogoj glede referenc, točka 19.4.4., vsled tega ponudniki ne rabijo več v svoji ponudbi predložit izpolnjenega obrazca 30.7 Reference, prav tako ne rabijo priložiti obrazca 30.8 Potrdilo o referenčne projektu. Sprememba je objavljena tudi na Portalu javnih naročil.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane