OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi, Odloka o proračunu občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 104/2015), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/2016),  in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/2015) Občina Laško objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v
Občini Laško v letu 2018


PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško v letu 2018 po shemi državnih pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2018 in se

dodelijo za ukrep 2, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (v nadaljevanju pravilnik).
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško«,
  • obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

ROK ZA PRIJAVO
18.5.2018

DATUM ODPIRANJA VLOG
21.5.2018

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, mag. Andrej Flis, tel. 03/7338-731, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , v času uradnih ur.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
JAVNI RAZPIS za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma.
VZOREC POGODBE o dodelitvi finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma.
PRIJAVNI OBRAZEC za UKREP: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane