OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za oddajo trgovine v Sedražu

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora prodajalne.

Objava bo izvedena na spletni strani Občine Laško, oglasni deski Krajevne skupnosti Sedraž in oglasni deski Občine Laško, od dne 19. februarja 2018 do vključno dne 6. marca 2018. 

  Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora prodajalne.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane