OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Prednostna lista prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja v skladu z določili 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem številka: 430-20/2017-10503 z dne 15. 6. 2017 (objava na oglasni deski, spletni strani http://www.lasko.si/ in v Laškem biltenu št. 60/15. junij 2017), prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

  Prednostna lista prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane