OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera o ustanovitvi služnosti

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo namera o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja in popravila elektroenergetskega objekta.

Namera bo objavljena na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,  od dne 23. 11. 2017 do vključno dne 8. 12. 2017 in na na spletni strani:

  Namera o ustanovitvi služnosti.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane