OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi 51. do 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s peto alinejo 29. in 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško od dne 13. 11. 2017 do vključno dne 28. 11. 2017.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane