OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi prvega odstavka 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora frizerstva - del stavbe št. 2 v stavbi št. 960 v k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 47,40 m2 uporabne površine, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 4. 10. 2017 do vključno dne 20. 10. 2017.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane