OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Predmet ustanovitve služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja, elektroenergetskega objekta: kablovodi 0,4 kV, izkop in zasip jarka za kabelsko kanalizacijo, izvedba podvrtavanj in prekopov, položitev kablovodov, postavitev smernih stebričkov in geodetsko snemanje trase kablovoda. Peš hoja in vožnja za gradnjo in vzdrževanje objekta ter odprava okvar, deponija materiala, v korist služnostnega upravičenca Elektro Celje d.d., Celje, so naslednje nepremičnine v lasti Občine Laško:
  • parc. št. 993 ID 1530353, k.o. 102 Slivno,
  • parc. št. 990 ID 4646774, k.o. 1023 Slivno,
  • parc. št. 1235/3 ID 4399049, k.o. 1023 – Slivno.

Opozorilo: Župan Občine Laško lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnostne pravice brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Namera bo objavljena na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,  od dne 23. 6. 2017 do vključno dne 9. 7. 2017.  Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere in na spletni strani:

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane