OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/15 in 85/16) s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, od dne 15. 6. 2017 do vključno dne 30. 6. 2017, in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane