OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Geodetske storitve za obdobje dveh let

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO, 
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝GEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE DVEH LET˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev za potrebe Občine Laško in sicer za obdobje dveh let, to je predvidoma od 1.8.2017 do 31.7.2019. Na podlagi izvedenega odprtega postopka bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ štirimi ponudniki.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske Unije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 23. 6. 2017 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 2017 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kontaktni osebi naročnika sta Ljubica Vižintin, telefonska številka +386 3 7338 737, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane