OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Čiščenje poslovnih prostorov

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:          
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Izbrani ponudnik bo moral prevzeti v delovno razmerje delavke dosedanjega izvajalca, zaposlene na delovnem mestu ˝čistilka˝ in z njimi skleniti pogodbe za nedoločen čas:
  • 1 delavka s polnim (8 urnim) delovnim časom
  • 1 delavko s polovičnim (4 urnim) delovnim časom

Izvajalec prevzema v delovno razmerje delavke pod pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in bo prevzetim delavkam s pogodbami o zaposlitvi zagotovil najmanj enak obseg pravic in višino nadomestil ter najmanj enako osnovno mesečno bruto plačo, kot jih imajo do sedaj veljavnih pogodbah o zaposlitvi, skladno s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske Unije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 1. 6. 2017 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 2017 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kontaktni osebi naročnika sta Martina Časl, telefonska številka +386 3 7338 713, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane