OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi 52. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 29. in 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/15 in 85/16)  s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora št. 6, v stavbi št. 105, k.o. 1032 Šentrupert, na naslovu Šentrupert 93e, 3271 Šentrupert.  
  
Namera je objavljena od dne 14. 4. 2017 do vključno dne 28. 4. 2017 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in na spletni stran:
  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane