OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško ponovno objavila Javni razpis za finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru Laško JR – F 2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb v starem mestnem jedru Laškega.

Območje obnov vključuje objekte v SMJ Laško na naslovih:
 • Aškerčev trg;
 • Cesta na Svetino 1, 3, 5 in 7;
 • Kidričeva ulica 1, 2, 4, 5, 5/a in 5/b;
 • Mestna ulica;
 • Orožnov trg;
 • Pod Gradom 5 in 5/a;
 • Savinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6/a;
 • Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a in 8;
 • Trubarjevo nabrežje 1, 1a in 1/b, 3, 5, 7, 9 in 11;
 • Trubarjeva ulica do vključno hišne številke 31 (brez hišnih številk 26, 28 in 30)
 • in Valvasorjev trg.

Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z brezplačno razpisno dokumentacijo je zainteresiranim občanom dosegljivo
v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in na spletni strani:

  Javni razpis za finančne spodbude za obnovo fasad.
  Razpisna dokumentacija.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane