OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Krajevna skupnost Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/15 in 85/16)  s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe.     

Namera bo objavljena od dne 7. 3. 2017 do vključno dne 7. 4. 2017 na spletni strani krajevne skupnosti http://www.recica.si/, na oglasni deski in spletni strani Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško:

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane