OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/2016) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015,85/2016), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Laško v letu 2017  

Rok za prijavo na razpis

Razpis se prične z dnevom objave in poteče 3. 4. 2017.

Način prijave

Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 3. 4. 2017 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na prednji strani mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje športnih programov v letu 2017 – NE ODPIRAJ! "

Z oddajo prijave prijavljitelj potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.

Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Dimitriju Grilu, po telefonu (03) 7338 728 oziroma po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško ali preko spletne strani:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane