OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl.US), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 79/2015-UPB1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v občini Laško (Uradni list RS, številka 17/2010, 104/2011) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 104/2015, 85/2016), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ
V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2017

Način prijave in rok oddaje:

Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do ponedeljka, 3. 4. 2017 do 15. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: "Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2017 – NE ODPIRAJ!"

Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško:

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Laško za leto 2017.
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov veteranskih organizacij: .doc , .pdf  .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane