OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namere za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ od dne 10. 2. 2017 do vključno dne 27. 2. 2017 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Namere za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane