OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2017

  Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Prijavni obrazec 1: .doc , .pdf
Prijavni obrazec 4:
.doc , .pdf
Prijavni obrazec 5:
.doc .pdf
Prijavni obrazec 6:
.doc , .pdf

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2016 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2017 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013

Sredstva v višini 70.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2017 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO:

VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

38.000,00 EUR
11.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS:

UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

12.000,00 EUR

3.000,00 EUR               

OSTALI UKREPI:

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

6.000,00 EUR


Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog komisije za obravnavo vlog javnega razpisa , prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba.

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji:

UKREP

ROK ZA PRIJAVO

DATUM ODPIRANJA VLOG

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

1.

VSI UKREPI

10. marec 2017

14. marec 2017

29. september 2017

 
Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Laško ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. št. 03/7338-736, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. v času uradnih ur.

Roki za prijavo, datumi odpiranja vlog in roki za oddajo zahtevkov so naslednji:

UKREP

ROK ZA PRIJAVO

DATUM ODPIRANJA VLOG

ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV

1.

UKREP 1 in 4

17. julij 2015

20. julij 2015

25. september 2015

2.

UKREP 5 in 6

17. julij 2015

20. julij 2015

31. oktober 2015

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane