OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 20.04.2017
Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2017 18.04.2017
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta na položaju Direktor občinske uprave Občine Laško 18.04.2017
Javni poziv za oddajo informativnih ponudb za izvedbo investicije v Dom starejših v Rimskih Toplicah 13.04.2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.04.2017
Komunalno opremljanje stanovanjskega območja KS3 Rečica – Debro (1. faza) 11.04.2017
Razpis za strokovno-tehnično delovno mesto ekonoma - hišnika 07.04.2017
Obnova javnih poti v Laškem 04.04.2017
Ureditev Trubarjeve ulice, 1. faza (od križišča s Pivovarniško ulico do železniškega prehoda) 28.03.2017
Namera o ustanovitvi služnosti 24.03.2017
Ugodna posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada 24.03.2017
Namera o ustanovitvi služnosti 22.03.2017
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.03.2017
Javni razpis za finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru 10.03.2017
Sanacija plazu na JP 700300 Brodnice – Poreber - Paneče 10.03.2017
Sanacija plazu na LC 200181 Rečica – Slivno - Šmohor 10.03.2017
Sanacija plazu na JP 701721 Klenovo - Klopčič 09.03.2017
Projektna naloga hodnika za pešče in kolesarje ob G1-5 na odseku Laško – Rimske Toplice 09.03.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 2017 03.03.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulture 2017 03.03.2017
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane