Uradna spletna stran Občine Laško

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Projektna naloga hodnika za pešče in kolesarje ob G1-5 na odseku Laško – Rimske Toplice 21.02.2017
Namera o ustanovitvi služnosti 16.02.2017
Namere za sklenitev neposredne pogodbe 13.02.2017
Projektna naloga hodnika za pešče in kolesarje ob G1-5 na odseku Laško – Rimske Toplice 03.02.2017
Idejni projekt nadomestne brvi v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah 02.02.2017
Namera o ustanovitvi služnosti 24.01.2017
Namera o podelitvi služnostne pravice 16.01.2017
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov za leto 2017 09.01.2017
Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov za leto 2017 09.01.2017
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2017 04.01.2017
Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe 21.12.2016
Razpis za priznanje »Zlati Možnar« 15.12.2016
Energetska sanacija POŠ Vrh nad Laškim 14.12.2016
Energetska sanacija POŠ Jurklošter 14.12.2016
Energetska sanacija POŠ Sedraž 13.12.2016
Namere za sklenitev neposrednih najemnih pogodb 07.12.2016
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo uradniškega mesta na položaju direktorja Občinske uprave občine Laško 23.11.2016
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbah v lasti Občine Laško 17.11.2016
Namera za sklenitev menjalne pogodbe 11.11.2016
Sanacije plazov na območju javne infrastrutkure 07.11.2016
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane