OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2020 17.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarniškega poslovnega prostora 14.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020 13.01.2020
Nameri za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – dve pisarne 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo premičnine – kovinska vrata 10.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "ZEMELJSKI USAD NA LC 200131 LC REKA-DOBLATINA, LOKACIJA POŽNICA" 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - Trubarjeva 10.01.2020
Vabilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - Badovinčeva 10.01.2020
Prednostni listi prosilcev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leti 2020 in 2021 30.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev INZI za Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino (2) 17.12.2019
Vabilo k oddaji ponudbe za " Izdelava PZI dokumentacije za kanalizacijo, vodovod, JR, cesto,optiko na območju Strmce v Laškem" 12.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za storitev INZI za Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino 09.12.2019
Razpis za direktorja javnega zavoda »Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško« 05.12.2019
Vabilo k oddaji ponudb za izgradnjo "Infrastrukturnega priključka Rečica-Debro" 04.12.2019
Razpis za priznanje »Zlati Možnar« 03.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo rabljene premičnine 02.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo osebnega vozila 02.12.2019
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane